(D) Astrids Foton 1 - Uppdaterad "www.billweb.se" 2014-10-19

d_001 - Familjefoto familjen Samuelsson. Omkring 1902.
Stående från vänster: Erik Werner (f.1891), sannolikt Klas Leonard (f.1882), KARL Reinhold (f.1887) och sannolikt Gustaf Adolph (f.1884).
Sittande från vänster: ANNA MARIA Samuelsdotter (f.1854), Axel Albin (f.1896), CLAES Samuelsson (f.1854) och Maria Victoria (f.1894).
(Äldsta dottern Anna Mathilda (f.1879) är inte med på fotot då hon utvandrade till Nord Amerika 1891).
Framsidetext: John Bergqvist / Linköping, Filipstad.

d_002 - KARL Klasson (1887-1939). Omkring 1907.
Framsidetext: Maria Tesch Linköping. Baksidetext: Maria Tesch Linköping. No.46 Nygatan No.46.

d_003 - Sittande ANNA MARIA Samuelsdotter (f.1854).
Stående yngsta dottern Maria Victoria (f.1894). Bilden bör vara tagen omkring 1920.

d_004 – Axel Klasson (1896-1959)

d_005 – Helge Karlsson (1894-1986) – Signes man. Framsidetext: Ester Grönberg / Motala

d_006 – Sven Lindgren (1895-1981) – Anna i Lycketorps man. Framsidetext: John Wallgren / Motala

d_007 - Vet ej vem denna kvinna är. Kan det var någon av systrarna Samuelsson: Maria Victoria Grahn (f.1894) eller den utvandrade
dottern Anna Mathilda (f.1879)? Skulle tro att det är den förstnämda – men vi vet ej.
Framsidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hoffotograf. Linköping, Storgatan 34
Baksidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hoffotograf. Linköping, Storgatan 34 och Malmslätt.

d_008 - Vet ej vem denna kvinna är. Kan det möjligen vara GERDA Klasson (född Dahlqvist, född 1893. Möjligt, eller hennes syster, vi vet inte.

d_009 – Signe Karlsson (1899-1991) – Helge Karlssons fru. Framsidestext: Jonas Gillberg, Linköping

d_010 - Bröllopsfoto. Vet ej vilka paret är. Framsidetext: Eda Bengtsson/ Rimforsa

d_011 - Vet ej vilka dessa flickor är. Flickan till höger – sannolikt samma flicka som på foto d_012 & d_013.
Framsidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hoffotograf. Linköping, Storgatan 34. Baksidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hoffotograf. Linköping.

d_012 - Vet ej vilka paret är. Samma flicka som sitter till höger på foto d_011. Hon finns även med på d_013.
Framsidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hoffotograf. Linköping. Baksidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hof-Fotograf. Linköping.

d_013 - Vet ej vilka paret och barnet är. Paret är desamma som på foto d_012. Sannolikt samma kvinna som sitter till höger på foto d_011.
Framsidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hoffotograf. Linköping. Baksidetext: Sw. Swensson, Kongl.Hoffotograf. Linköping, Storgatan 34 och Malmslätt.

d_014 - Vet ej vilka barnen är. Möjligen är det barn till någon som mor Gerda tjänade piga hos, enl A.H.
Framsidestext: John Wallgren, Motala.

d_015 - Vet ej vem barnet är.

d_016 - Text på kortets baksida: "Mormor o morfars stuga i Älvan. Helge o Signe byggde om och bodde där till Signe var 90 år.".
(Kommentar: Morfar var GUSTAF Dahlqvist (1857-1934) och mormor var HULDA Dahlqvist (född Svensdotter, 1859-1944).

d_017 - Kan det möjligen vara en ung Olof Claesson (1915-1980) med "Blom"? Kortet bör i så fall vara taget i början av 1930-talet.
Baksidetext: Utförd av Krysanders Rt.317 Motala Rt.317.

d_018 - KARL Klasson (1887-1939). Kortet bör vara taget i början av 1930-talet. Baksidetext: "Pappa med Blom".

d_019 – Fotot taget på Medevi Brunn. Till höger: KARL Klasson (1887-1939). Till vänster: Denne man finns på fler foton: d_032 & d_033. A.H.
Vet ej vem han är. Statyn föreställer läkaren Urban Hjärne. Statyn finns än idag på Medevi Brunn.
Baksidetext: Stämpel: Waldemar Karlsson, Gedegård // Utförd av Krysanders Rt.317 Motala Rt.317.

d_020 - Längst till höger Jenny Larsson (född Dahlqvist, 1887-1955). HULDA Dahlqvist (1859-1944), Jennys dotter och barnbarn.

d_021 - GERDA Klasson (född Dahlqvist, 1893-1961) ?

d_022 - GERDA Klasson (född Dahlqvist, 1893-1961) - eller hennes syster?

d_023 - GERDA Klasson (född Dahlqvist, 1893-1961) ?

d_024 - GERDA Klasson (född Dahlqvist, 1893-1961) med dottern Astrid, kanske. Kortet taget i början av 1930-talet.

d_025 - GERDA Klasson (född Dahlqvist, 1893-1961) med dottern Astrid, kanske. Kortet taget omkring 1940. Baksidetext: Krysanders, Motala.

d_026 - Paret till vänster: Vet ej, enl A.H. Det är samme man som på foto d_027. Flickan är Astrid.
Till höger: KARL Klasson (1887-1939) och GERDA Klasson (f. Dahlqvist, 1893-1961). Kortet bör vara taget i början av 1930-talet.

d_027 - Från vänster: Vet ej (samme man som på foto d_026 / kvinnan samma kvinna som på foto d_028),
KARL Klasson (1887-1939), GUSTAF Dahlqvist (1857-1934) och Sven Lindgren (Anna i Lycketorps man).

d_028 - Från vänster: Vet ej (samma kvinna som på foto d_026), GERDA Klasson (född Dahlqvist, 1893-1961),
HULDA Dahlqvist (född Svensdotter, 1859-1944) och Jenny Larsson (f. Dahlqvist).

d_029 - Foto taget sannolikt i slutet av 1930-talet. Kusinträff hos moster Jenny.
Baktill tvåa från vänster: OLOF Claesson (1915-1980). Tvåa från höger: KARL Klasson (1887-1939).
Enl A.H: Olle, Nils, John (Jennys make), Jenny. Sven Lindgren, Gerda, Karl. Margareta, liten Karin.

d_030 - Vet ej vem alla är.
Skördefest i Ängsnäs (”Vi bodde i Primo”). Primo (flygel). Alla statare.
Gerda, Erik & Astrid i mitten till höger & Ingeborg ägare. Baksidetext: Krysanders, Motala.

d_031 - Kortet troligen taget 1939.
Bakre raden från vänster: OLOF Claesson (1915-1980), vet ej, vet ej, vet ej, vet ej, vet ej.
Mellan raden från vänster: Vet ej, vet ej, GERDA Klasson (född Dahlqvist, 1893-1961), vet ej, vet ej, vet ej.
Främre raden från vänster: MARGIT Claesson (1912-1985), Bernt Claesson (troligen), Astrid (troligen), vet ej.

d_032 – Fotot taget på Medevi Brunn.
Vet ej vilka. A.H. vet ej vilka de andra är: Pappa & kamrater från Medevi Brunn”
Bakre raden från höger: Nr 3: KARL Klasson (1887-1939). Främre raden från vänster: Nr 8: Samme man som på bild nr. d_019.
Baksidetext: Stämpel: Waldemar Karlsson, Foto, Gedegård // Utförd av Krysanders Rt.317 Motala Rt.317.

d_033 - Fotot taget på Medevi Brunn.
Nr 8 från vänster: KARL Klasson (1887-1939). Nr 6 från vänster: Samme man som på bild nr. d_019 & d_033. Vet ej vilka de andra är.
Baksidetext: Stämpel: Waldemar Karlsson, Gedegård // Utförd av Krysanders Rt.317 Motala Rt.317.

d_034 - 1956. Erik, Olle, Astrid, Margit, Gerda, Aina, Hjördis, Jörgen, Oskar? Barnen: Jan-Erik, Donald, Lill-Lennart, Gunnel med Kjell.

d_035 - Vet ej vem kvinnan är.

d_036 - HULDA Dahlqvist (född Svensdotter, 1859-1944). Fotot taget på Solhaga (f.d. Stensäter). Bor hos Signe och Helge.

d_037 - Erik (i mitten). Övriga vet ej.

d_038 - Vet ej vilka personerna är. Baksidetext (blyerts): ”Norrland. Detta kort är tagit i Älvsbyn den 14 jan. 1940

d_039 - Jörgen säger att det är Arne (han vet ej efternamnet).

d_040 – Aina, gift Klasson (Nisses fru). Baksidetext: Fotoatelier G…(?), Kungsg.11, Tel. 1218 (?), Motala.

d_041 - Vem, När, Var?

d_042 - Gördis och Erik Claesson.

d_043 - Vem, När, Var?

d_044 - Astrids konfirmation. Astrid med sin kusin Ulla i Lycketorp. 12 juni 1943.

d_045 - Vem, När, Var?

d_046 - Vem, När, Var?

d_047 - Var? När?

d_048 - Var? När?

d_049 - Bröllopsfoto 30 april 1938 // OLOF och MARGIT Claesson.

d_050 - MARGIT & OLOF Claessons förlovning 31 December1937.

d_051 - Syskonen Claesson: Jörgen, Gunnel, Bernt och Donald. 1943-44.

d_052 - Backebo, Hamneda, omkring 1950. Bernt, Donald, Gunnel och Jörgen.

d_053 - Backebo, Hamneda byggs 1945. Huset byggdes 1944-1946.
Edvin, Gunnel, Margit, Donald, Bernt, Ella.