(E) Astrids Foton 2 - Uppdaterad "www.billweb.se" 2014-10-19

e_001 - Farmor, farfar & faster. Bör i så fall vara, från vänster: Maria Claesdotter (f.1894),
ANNA MARIA Samuelsdotter (f.1854) och CLAES Samuelsson (f.1854). Fotot från 1920-talet kanske.

e_002 - Morfar med barnbarn. Från vänster: Erik (1916-2006), OLOF (1915-1980), Astrid (f.1929),
GUSTAF Dahlqvist (1857-1934) och Nils (1917-1990). Fotot bör vara taget omkring 1933. Fotot taget i Mörby.

e_003 - Morfar. GUSTAF Dahlqvist (1857-1934). Fotot är taget i Mörby omkring 1933.

e_004 - Herr och Fru Palm.

e_005 - Tant Palm och Klary.

e_006 - K. Klasson & A. Wenn… (?). Soldat KARL Klasson (1887-1939) med okänd. Fotot bör vara taget omkring 1907.

e_007 - Pappa. KARL Klasson (1887-1939). Fotot möjligen taget 1930-talet.

e_008 - Pappa i Medevi Brunn. Nr. två från höger: KARL Klasson (1887-1939). Fotot möjligen taget omkring 1930.

e_009 - Mor, far och Astrid. Från vänster: GERDA Klasson (1893-1961), Astrid (f.1929) och KARL Klasson (1887-1939).
Fotot taget omkring 1933.

e_010 - Far med barn. Längst till höger: KARL Klasson (1887-1939). Fotot bör vara taget i början av 1930-talet.

e_011 - Syskonen Claesson. Från vänster: OLOF (1915-1980), Erik (1916-2006), Astrid (f.1929), och Nils (1917-1990).
Fotot taget omkring 1931.

e_012 - Astrid och mor. 1938. Astrid och GERDA Klasson (1893-1961).

e_013 - Astrid. Astrid och (troligtvis) hennes mor GERDA Klasson (1893-1961). Fotot taget ca 1931-1932.

e-014 - Astrid. (Samma hus i bakgrunden som e_013).

e_015 - Anna i Källtorp.

e_016 – På fotot står det: 1938. Enligt A.H. är det hennes far Klas Klassons begravning. Bör då vara den 4 juni 1939.
Enligt A.H: Olle, Erik, Sven, Helge, John, Nils, Emma (?), Signe, Gerda, Anna, Jenny, Svea kokerska. Margit, Bernt, Astrid, Gunhild (Gulla).

e_017 - Skördkalas i Norrgården 1943. Skall namnges.

e_018 - Hjördis med Jan-Erik i knät. Bakom: Erik, GERDA Klasson (1893-1961), Vet ej, Vet ej, Astrid. Vet ej vilka som står bakom Gerda.
Fotot bör vara taget omkring 1954-1955.

e_019 - Julgransplundring i Mörby. Fotot bör vara taget i mitten av 1930-talet. Astrid och Erik längst upp till vänster. De andra vet ej, enl A.H.

e_020 - Nils Klasson (1917-1990). Fotot taget 1940-1950-talet möjligen.

e_021 - Erik Claesson (1916-2006). Fotot taget 1940-1950-talet möjligen.

e_022 - OLOF Claesson (1915-1980). Fotot taget 1930-1940-talet.

e_023 - Soldat OLOF Claesson (1915-1980) till höger i bild, med kamrat. Möjligen 1930-talet.

e_024 - MARGIT Claesson (1912-1985). Troligen 1930-talet.

e_025 - Backebo, Hamneda. Omkring 1950. Bernt, Gunnel, vet ej (Donald ?) och Jörgen.

e_026 - Backebo, Hamneda, Småland 1951. Från vänster: Jörgen, Erik, Hjördis. Bakom: OLOF (1915-1980), Tora och Gunnel.

e_027 - Backebo, Hamneda, Småland 1951. Hjördis, Gunnel och Astrid.

e_028 - Bernt Claesson 1938.

e_029 - 3:e klassen i Varv 1938. Astrid (?).

e_030 - Folkskolan i Varv. Astrid (?). Omkring 1942.

e_031 - Astrid med flera.

e_032 - Ulla Lindgren. 12 juni 1943.

e_033 - Astrid 12 juni 1943. Konfirmationsfoto.

e_034 - Erik Claesson (1916-2006). Omkring 1936.

e_035 - Aina & Anna-Stina. Aina, gift Klasson (Nisses fru). Anna-Stina är väl Ainas syster.

e_036 - Arne Axelsson.

e_037 - Erik Claesson (1916-2006). Bör vara taget ca 1940-talet.

e_038 - Nancy.

e_039 - Skåne 1951. Hjördis & Erik, kanske.

e_040 - Potatisplockare i Ängsnäs 1940.

e_041 - Potatisplockare i Ängsnäs 1940. Längst till höger Astrid.

e_042 - Potatisplockare i Ängsnäs 1940.

e_043 – Bröllopsfoto. Ullas bröllop. / B Gustavsson / K-E Jönsson.

e_044 – Bröllopsfoto. Ullas bröllop. Sven Lindgren, Anna Lindgren, Gerda & Astrid. Ullas bror Rune med fru. Sven Öhlins far och mor och syster. / B Gustavsson / K-E Jönsson.