(B) Farfar & Farmors foton (1) - Uppdaterad "www.billweb.se" 2014-10-19

b_001 - Majken i Rydaholm säger att hon inte vet vem kvinnan är. Karin Janebrink hävdar att det är Augusta Samuelsson (född Andersson, 1877-1927). Anna-Lena och pappa hävdar också att det är Augusta.
Kommentar: Augusta är Leif och Anna-Lenas mormor.
Fotograf Moritz Bresky, verksam åren 1890-1899 på Vestra Storgatan 35 i Christianstad.

b_002 - Augusta (1877-1927), dottern Majken (född 1919) och Ville (1879-1952). Sannolikt 1920.

b_003 - Wilhelm "Ville" Samuelsson (1879-1952) med döttrarna Majken och Anna. Början av 1930-talet.

b_004 - Oktober 1949. Ville och barnen när Ville fyllde 70 år.
Stående från vänster: Edla Ård (1904-1993), Rosa Ny (1901-1993), Ville (1879-1952), Axel Samuelsson (1902-1991), Edit Johansson (1907-1986). Sittande från vänster: Majken Johansson (1919-), Anna Bill (1913-1981).

b_005 - 7 oktober 1949. Ville fyllde 70 år. Foto i ram: Augusta och Ville. Sannolikt 1920.

b_006 - 7 oktober 1949. Ville fyllde 70 år. Annas släkt: Stående från vänster: Edit Johansson, Knut Salomonsson (Siris man), Gulli Hardenmark (Rosas dotter), Rosa Ny, Åke Hardenmark (Gullis man), Edla Samuelsson (Liatorp), Göte Johansson (Majkens man), Edla Ård (Moheda), Siri Salomonsson (Rosas dotter), Anna Bill, Majken Johansson.
Sittande från vänster: Anders Johansson (Edits man), Anton Ny (Rosas man), Axel Samuelsson, Oskar Bill, Carl Årdh (Edit i Mohedas man).

b_007 - Ville & Petter August Samuelsson (Villes bror, 1881-1965). Fotot taget den 7 oktober 1949 då Ville fyllde 70 år.

b_008 - Fotot från omkring 1945. Leif säger: Vi bodde hos Elna och Algot i Hjälmaryd. Dom hade inga egna barn. Oskar, Anna, Leif och Anna-Lena hyrde övervåningen hos Elna och Algot. Dom blev som far/morföräldrar för Leif och Anna-Lena trots att dom inte var några släktingar. Algot hade varit med i kriget och sett vänner dö. Krigsskadad.
Bakre raden: Ville (1879-1952), Anna (1913-1981), Oskar (1909-1993), Göte (1915-1997), Majken (1919-), Elna. Främre raden: Leif (1941-), Vanja (1942-), Laila (1940-). Längst till höger Elnas man Algot.

b_009 - Göte och Majken Johanssons hus i Tryggarp.

b_010 - Tre finklädda män. Möjligen Nils Peter Bill (1876-1936) längst till höger.

b_011 - Oskar Bill (1909-1993). Jobbar som vakt.

b_012 - Bör vara Oskar Bill till vänster med kompis.

b_013 - Bör vara Oskar Bill till vänster med kompis och grammofon.

b_014 - Oskar Bill (1909-1993) i mossen.

b_015 - Oskar Bill med ett ordentligt lass på skottkärran.

b_016 - Oskar Bill (1909-1993) fiskat brax och ål.

b_017 - Oskar Bill (1909-1993) fiskat brax och ål.

b_018 - Oskar Bill, jägaren. Med grävling. Kanske är det samma grävling som fanns uppstoppad hemma hos Anna och Oskar.

b_019 - Oskar Bill (1909-1993).

b_020 -

b_021 - Oskar Bill (1909-1993).

b_022 - Oskar Bill (1909-1993).

b_023 - Bör väl vara Oskar Bill.

b_024 - Eka. Sannolikt 1946. Oskar & Anna-Lena. Nej säger Anna-Lena. Det är Oskar Bill med Monica i knät. Tåget körde ihjäl henne när hon var två år gammal, nere vid Piskebokurvan. På 1950-talet.

b_025 - Oskar & Anna-Lena. Rosenberg.

b_026 - Oskar Bill & Hartvig (Elsas man). Eka, Ljungby.

b_027 - Oskar Bill på motorcykel. Kolugnarna (vid badet). Ljungby.

b_028 - Anna Bill badar. Med hund. Bräkentorpssjön eller mer sannolikt Tutarydssjön.

b_029 - Anna Bill badar. Bräkentorpssjön eller mer sannolikt Tutarydssjön.

b_030 - Anna Bill (1913-1981).

b_031 - Anna Bill (1913-1981). Eka, Ljungby.

b_032 - Anna Bill med dottern Anna-Lena. Edla Ård i Moheda och hennes döttrar Ann-Marie och Lillemor (1945-).

b_033 - Oskar och Anna Bill.

b_034 - Oskar och Anna Bill.

b_035 - Anna Bill och Elsa på Rosenberg (Elsa var Annas kusin).

b_036 - Anna och Oskar Bill. Gulli Abrahamsson till höger.

b_037 - Anna och Oskar Bill tältar.

b_038 - Oskar och Anna Bill. Lindö, Lindhult, Älmhult. Sannolikt 1940-talet.

b_039 - Leif Bill och mamma Anna. Ca 1943-44.

b_040 - Leif och hund (Sippan?)

b_041 - Leif Bill. Förarps mosse (troligen). Torvmosse. Mitten av 1940-talet.

b_042 - Leif och Anna-Lena. Med roliga hattar. Slutet av 1940-talet.

b_043 - Eka. Oskar Bill. Häst lånad från ”Kronan”. Ca. 1950.

b_044 - Eka. Leif Bill. Oskar lånat en ”krona-häst”. Ca. 1950.

b_045 - Anna Bill med dottern Anna-Lena. Kaniner. Hjälmaryd. Slutet av 1940-talet.

b_046 - Kaniner. Hjälmaryd. Slutet av 1940-talet.

b_047 - Anna-Lena, hund och Leif. Eka, Ljungby. Slutet av 1940-talet.

b_048 - Anna-Lena och hund. Slutet av 1940-talet.

b_049 - Rosenberg.

b_050 - Laila (1940-) och Vanja (1942-), Rydaholm. Göte och Majkens döttrar.

b_051 - Leif och Anna-Lena. 1940-talet. Kompis Torsten till höger vars familj var arrendatorer på Eka gård. Leif har aldrig träffat Torsten mer.

b_052 - Elsa på Rosenberg (farmor Annas kusin), Elsas son Tommy och Anna-Lena Bill.

b_053 - Eka, Ljungby. "Där bodde vi som små".

b_054 - Anna Bill, Leif och Anna-Lena och Ing-Lis (?)

b_055 - Anna Bill, Leif och Anna-Lena och Ing-Lis (?)

b_056 - Leif Bill, Inger (Torstens syster), Anna Bill, Anna-Lena Bill.

b_057 - Svea Bergström, Anna Bill, Elsa på Rosenberg med sin son Tommy, Anna-Lena och Leif.

b_058 - Stig Nyh i Vislanda, Göte och Majkens döttrar Vanja, Laila, Ann-Sofi och Anna-Lena Bill.

b_059 - Leif Bills kompisar på Eka, Ljungby.

b_060 - Eka, Ljungby. Slutet av 1940-talet. Bakre raden från vänster: Oskar Bill (1909-1993), Karl Ård (1902-1980, Edlas man), Allan Ård (f.1935), Rune.
Främre raden från vänster: Anna-Lena, Karls dotter Lillemor (kusin, f.1945), Leif.

b_061 - Anna, sonen Leif och Oskar. Mitten av 1940-talet.

b_062 - Elna, hennes make Algot och Leif Bill. Hjälmaryd. Mitten av 1940-talet. Se text foto b_008.

b_063 - Laila (Göte och Majken Johanssons äldsta dotter) och Leif Bill. 1940-talet.

b_064 - Laila (1940-). Göte och Majken Johanssons äldsta dotter. (Leifs kusin).

b_065 - Arbetslag. Bör väl vara Oskar Bill mellersta raden, 2:a från vänster.

b_066 - Arbetslag. Oskar Bill tvåa från vänster främre raden.

b_067 - Arbetslag. Oskar Bill 2:a från vänster bakre raden.

b_068 - Oskar Bill i mossen. 10:e man från vänster. Med spaden i hand.

b_069 - Arbetslag. Viking Bill (1902-1990) längst fram till höger med pipa i hand.

b_070 - Arbetslag. Är det Albin Bill eller är det Oskar Bill längst bak till höger?.

b_071 - Oskar Bills jobbarkompisar på Stålgjuteriet, Ljungby.

b_072 - Längst fram från vänster: Viking Bill (1902-1990), därefter Albin Bill (eller är det Oskar Bill ?).

b_073 - Arbetslag.

b_074 - Mosse. Oskar Bill (troligen) högst upp på bandet.

b_075 - Berget, Liatorp ?

b_076 - Arbetslag.

b_077 - Arbetslag. Oskar Bill med hatt längst till vänster bakre raden.

b_078 -

b_079 - Arbetslag.

b_080 - Stenhuggare.

b_081 - Fel. Detta är sannolikt inte alls Anders Jönssons biologiska mor!
Trodde tidigare att: Till höger Anna Jönsson (1916-1998), Leifs halvbror Anders Jönssons biologiska mor. Damen till vänster bör väl vara Annas mor Elina Karolina Kronkvist. Fotot sannolikt från 1933.

b_082 - Fel. Detta är sannolikt inte alls Anders Jönssons biologiska mor!
Oskar Bill till vänster. I mitten Anna Jönsson (1916-1998), Leifs halvbror Anders Jönssons biologiska mor. Damen till höger bör väl vara Annas mor Elina Karolina Kronkvist. Fotot sannolikt från 1933.

b_083 - Fel. Detta är sannolikt inte alls Anders Jönssons biologiska mor!
Oskar Bill i mitten. Till höger Anna Jönsson (1916-1998), Leifs halvbror Anders Jönssons biologiska mor. Damen till vänster bör väl vara Annas mor Elina Karolina Kronkvist. Fotot sannolikt från 1933.

b_084 - Text på baksida foto: ”Jag sätter ett X över mig den andra är min syster”. Antagligen någon av Oskar Bills frillor.

b_085 - Oskar Bill med fin bil. Registreringsnummer G 10527.

b_086 - Pickup-bil. Var det denna bil Oskar körde skrot i?

b_087 - Oskar Bills kompis i Köpenhamn.

b_088 - Oskar Bill i Köpenhamn.

b_089 - Resa till Köpenhamn. Oskar Bill på knä med cigarren i munnen.

b_090 - Erik på Eka (gift med Lilian). Farfars kompis på Stålgjuteriet. Och farfar Oskar Bill.

b_091 - Oskar Bill i Köpenhamn.

b_092 - Oskar Bill i Köpenhamn.

b_093 - Oskar Bill (1909-1993).

b_094 - Oskar Bill i Köpenhamn.

b_095 - Fotokurs. Oskar Bill (1909-1993).

b_096 - Fotokurs. Oskar Bill (1909-1993).

b_097 - Oskar Bill (1909-1993).

b_098 - Oskar Bill (1909-1993).

b_099 - Oskar Bill (1909-1993).

b_100 - Oskar Bill (1909-1993).

b_101 - Oskar Bill (1909-1993).

b_102 - Stålgjuteriet. Fylleresa till Köpenhamn.

b_103 - Stålgjuteriet. Fylleresa till Köpenhamn.

b_104 - Stålgjuteriet. Fylleresa till Köpenhamn.

b_105 - Oskar Bill i Köpenhamn.

b_106 - Två okända män.

b_107 - Resa till Köpenhamn.

b_108 - Resa till Köpenhamn.

b_109 - Resa till Köpenhamn.

b_110 - Resa till Köpenhamn.

b_111 - Sannolikt resa till Köpenhamn med Stålgjuteriet.

b_112 - Resa till Köpenhamn.

b_113 - Resa till Köpenhamn.

b_114 - Resa till Köpenhamn (troligtvis).

b_115 - Anna Bill på fest på "Gillet" där hon jobbade. Anna 2:a från vänster.

b_116 - All personal på "Cafe Gillet". Anna Bill 4:e från vänster bakre raden.

b_117 - Stålgjuterifest, Ljungby. Anna Bill längst till vänster.

b_118 - Stålgjuterifest, Ljungby. Anna Bill mitt i bild.

b_119 - Stålgjuterifest, Ljungby. Oskar Bill.

b_120 - Oskar Bill (1909-1993). Rekryten i Ystad eller Beredskapsåren på 1940-talet?
Har han vänster handled i gips?

b_121 - Soldater.

b_122 - Soldater. Oskar Bill 3:e man från höger.

b_123 - Soldater. Oskar Bill längst bak hängandes över två kompisar.

b_124 - Soldater.

b_125 - Soldater.

b_126 - Soldater.

b_127 - Soldat.

b_128 - Soldater. Är väl Oskar Bill längst fram till vänster.

b_129 - Soldater. Oskar Bill främre raden 2:a från vänster.

b_130 - Soldater. Oskar Bill längst fram till vänster.

b_131 - Soldater på trappa.

b_132 - Soldater på lastbil. Troligen Oskar Bill sittandes ,3:e man från vänster.

b_133 - Soldater lastar.

b_134 - Den ene av dom ska vara Ingvar Samuelsson (1927-1977), Liatorp (kusin). Axel och Edlas son. Den andre vet ej.

b_135 - Soldater på skidor. Troligen Oskar Bill längst till höger.

b_136 - Soldater på skidor. Troligen Oskar Bill längst till höger.

b_137 - Vinterklädda soldater på skidor. Kan vara Oskar Bill längst bak.

b_138 - Vinterklädda soldater beredda att skjuta.

b_139 - Vinterklädda soldater på skidor.

b_140 - Tre soldater.

b_141 - Soldater.

b_142 - Vet ej vem gubben till vänster är. Möjligen är det Johan i Björkelund (enligt Anna-Lena),
Augusta på Rosenberg, Anna-Lena Bill, Anna Bill och Robert på Rosenberg längst till höger.

b_143 - Oskar Bill längst till vänster.

b_144 - Bör väl vara Oskar Bill till höger.

b_145 - Oskar Bill med två i knät.

b_146 - Oskar Bill med sina flammor, enligt Anna-Lena.

b_147 - Oskar Bill (1909-1993) längst till vänster.

b_148 -

b_149 - Fr.v. Hilda Jönsson (troligtvis), Oskar Bill och Alma Bill (1914-2004, Vikings fru).

b_150 - Fr.v. Hilda och Anton Jönsson. Alma Bill (1914-2004, Vikings fru).

b_151 - Till vänster: Okänd. Till höger: Anton Jönsson (Hildas man).

b_152 - Hilda Jönsson (1916-2006). Oskars Bills syster.

b_153 - Den långe mannen i mörk kavaj är Viking Bill (1902-1990). Kan mannen längst till höger möjligen vara Nore Bill (1910-1955)?

b_154 - Hilda Jönsson (1916-2006).

b_155 - Viking & Alma Bill. Med barn.

b_156 - Kortspel. Eka, Ljungby.

b_157 - Från vänster: Gulli och Gustav Abrahamsson, Anna Bill, Hilda och Anton Jönsson, okänd pojk.

b_158 - Viking Bill (1902-1990) till höger.

b_159 -

b_160 - Lillian och Erik på Eka (farfars kompis på Stålgjuteriet).

b_161 - Svea Bergströms syster Sonja från Karlshamn. Gustav ?

b_162 -

b_163 - Rune Petersson (1928-) i Moheda. Karl och Edla Årds dotter Brittas (Maj-Britts) man. Enligt Anna-Lena.

b_164 - Lillemor (1945-) och Britta (Maj-Britt, född 1928). Edla Ård i Mohedas döttrar.

b_165 - Majken vet ej vilka som är på fotot.

b_166 - Hilda & Anton Jönsson.

b_167 - Kan det vara Nore Bill (1910-1955)?

b_168 - Familjen Rosa & Anton Nyh. Döttrarna Gulli (1921-), Karin (1932-) och Siri (1924-).

b_169 -

b_170 - Anna och Oskar Bill med vänner.

b_171 - Personer på båt.

b_172 - Majken vet ej vilka som är på fotot. Jag skulle tro att kvinnan till vänster är Nils Peter Bills antingen 2:a fru Sofia Magnusson (född Månsson, 1869-1932) eller hans 3:e fru Anna Bill (född Petersson, 1882-1977).

b_173 - Majken vet ej vilket paret på fotot är.

b_174 - Kan det vara Nore Bill (1910-1955) längst till höger?

b_175 - Kan det vara Nore Bill (1910-1955) längst till höger?

b_176 - Anna Bill mitt i bild.

b_177 - Anna Bill till vänster ?

b_178 -

b_179 - Två ynglingar med kossa.

b_180 - Oskar Bill med hund.

b_181 -

b_182 - Alma & Viking Bill med fosterdottern Gulla (bor utanför Mörrum).

b_183 - Emma Andersson (1883-1968) i Ryssby. Anna och Annis mor. Emma var Leif och Anna-Lenas mormor Augustas svägerska. Hon var gift med Augustas bror Johan. Vem är mannen?

b_184 - Göte Johansson (Majkens man) med döttrarna Vanja och Laila i Tryggarp, Rydaholm. 1940-talet.

b_185 - Göte och Majken Johansson med döttrarna Laila och Vanja.

b_186 - Gustav Bergström & Tomas (kompisar – ej släkt!)

b_187 - Familj på Eka. Roger, Sonja och vet ej (Anna-Lena kommer ej ihåg mannens namn).

b_188 - Från vänster: Anna Bill, Roger, Oskar Bill, Leif Bill, Sonja. Anna-Lena med docka. Bodde på Eka, Ljungby.

b_189 - Bröllopsfoto 1948: Gulli & Åke Hardenmark, Vislanda. Gulli är Rosa Nyh i Vislandas oäkta dotter.

b_190 - Bröllopsfoto 1948: Gulli Hardenmark (Rosas dotter) i brudklänning.

b_191 - Bröllopsfoto 1948: Gulli Hardenmark med okänd.

b_192 - Augusta Andersson. Gulli och Elsas mor. Eller är det Augusta på Rosenberg? Kanske samma person?

b_193 - Augusta Andersson. Gulli och Elsas mor.

b_194 - Anny & Erik Persson överst till vänster. Emma Andersson nedersta raden mitten (Anny Perssons mor).

b_195 - Julteater.

b_196 - Skolfoto kanske.

b_197 - Sune Granqvist i Bolmsö. Vän till Oskar Bill.

b_198 - Text på baksida foto: ”Ett minne från lille Sven”. Majken vet ej vem han på fotot är. Lille Sven kan vara Oskars syster Sonja Nordéns son.

b_199 - Majken vet ej vem som är på fotot.

b_200 - Leif ? Kalle Bills fru Ingeborgs son (innan hon blev ihop med Kalle). (se b_201)

b_201 - Leif & Sven. Ingeborgs söner innan hon blev ihop med Kalle Bill.

b_202 - Ingvar Samuelsson (1927-1977) i Liatorp (Axels son). Leif och Anna-Lenas kusin.

b_203 - Herbert Ekberg.

b_204 - Majken vet ej.

b_205 - Karl "Kalle" Bill (1913-1978).

b_206 - Majken vet ej vem som är på fotot.

b_207 - Börje, som är gift med Sonja Nordéns dotter Margit (se b_213 & b_214)

b_208 - Majken vet ej.

b_209 - Majken Johansson (1919-), Rydaholm. Anna Bills syster.

b_210 - Majken Johansson (1919-), Rydaholm. Anna Bills syster.

b_211 - Majken vet ej

b_212 - Majken vet ej.

b_213 - Margit (kusin; gift med Börje). Dotter till farfar Oskars syster Sonja Nordén i Malmö.

b_214 - Margit (kusin; gift med Börje). Dotter till farfar Oskars syster Sonja Nordén i Malmö.

b_215 - Karin Janebrink (1932-) i Partille, Göteborg. Rosa Nys dotter.

b_216 - Siri Salomonsson (1924-). Rosa Nyhs dotter.

b_217 - Majken vet ej.

b_218 - Hilda Jönsson (1916-2006), Älmhult.

b_219 - Anna på Liljedal (kusin till Majken Johansson och Anna Bill).

b_220 - Majken Johansson (1919-), Rydaholm. Anna Bills syster.

b_221 - Siv Eliasson (Edits & Anders Johansson i Mohedas dotter).

b_222 - Anna på Rosenberg.

b_223 - Ingvar Samuelssons fru Gunn (1929-). Ingvar var son till Annas bror Axel Samuelsson i Liatorp.

b_224 - Anna-Lena.

b_225 - Vanja, Ann-Sofi (död för några år sedan), Jan och Laila (Göte och Majken Johanssons barn).

b_226 - Göte och Majken i Rydaholms son Jan Johansson (1952-).

b_227 - Göte och Majken i Rydaholms son Jan Johansson (1952-).

b_228 - Maj heter flickan. Anna på Liljedals dotter (kusinbarn till Anna Bill).

b_229 - Anna på Liljedals dotter (kusinbarn till Anna Bill).

b_230 - Arne Svensson. Anna på Liljedals son (kusinbarn till Anna Bill), enligt Anna-Lena.

b_231 - Stig Ny i Vislanda (1942-). Rosa och Antons son.

b_232 - Laila (1940-) och Vanja (1942-). Göte och Majken Johansson i Rydaholms döttrar.

b_233 - Anny och Eriks son Kennert Persson (född 1947). Anny är Anna Bills kusin. Kennert är gift med Louise Persson i Lagan. Hon släktforskar och har skickat mig en del material.

b_234 - Ingegerd (1931-, gift Vesterlund). Axel Samuelsson i Liatorps dotter.

b_235 - Bergström. Tomas eller Anders. (Kompisar till Oskar o Anna.)

b_236 - Hilda och Antons son Lennart Jönsson (1953-).

b_237 - Jan Johansson (1952-), Rydaholm (Göte och Majkens son).

b_238 - Någon kusin till oss, enligt Anna-Lena.

b_239 -

b_240 - Barndomskamrater till Leif: Hasse, Boris, Ing-Lis, Stina.

b_241 - Bröllopsfoto: Anna-Lena och Kjell Lundmark.

b_242 - Bröllopsfoto. Anni Fain och Ingvar Palm, Lagan. Enligt Anna-Lena.

b_243 - Bröllopsfoto 1961: Leif & Gunnel Bill, 20 Maj 1961.

b_244 - Stenbrohult kyrka

b_245 -

b_246 - Stenbrohult kyrka

b_247 -

b_248 -

b_249 -

b_250 - Anna Bill, Stig och Rosa Ny.

b_251 - Systrarna Rosa Ny och Anna Bill.

b_252 - Oskar och Anna Bill med Rosa Ny i mitten.

b_253 - Anna och Oskar Bill.

b_254 - Bil.

b_255 - Anna Bill i bilen. 1972.

b_256 -

b_257 - 1971

b_258 - 1971

b_259 - 1971

b_260 - 1971

b_261 - Oskar Bill. 1971

b_262 -

b_263 - Sture & Oskar Bill, hösten 1979 i Skomakeriet, Ljungby.

b_264 - Oskar Bill.

b_265 - Stålgjuteriet, Ljungby. Oskar Bill i mitten.

b_266 - Anna Bill (1913-1981) vid köksfönstret.

b_267 - Oskar och Anna Bill. Oskar fyller 60 år den 13 augusti 1969.

b_268 -

b_269 - Edla Ård (1904-1993). Anna Bills syster i Moheda.

b_270 - 1971. Lotta eller Marie + Anna B.

b_271 - 1972. Gulli Abrahamsson och Anna Bill.

b_272 - 1972. Anna, Gunnel, Marie.

b_273 - 1972. Kalas. Anna, Jan, Niklas, Gunnel, Marie.

b_274 - 1972. Anna, Niklas, Gunnel, Jan, Marie.

b_275 - 1972

b_276 - 1972

b_277 - Margit och Olle Claesson. 1972.

b_278 - 1972

b_279 - 1972

b_280 - Lotta Lundmark med sin mormor Anna Bill. Bolmstadvägen, Ljungby. 1971.

b_281 - 1971

b_282 - Anna och Oskar Bill. 1971.

b_283 - 1972

b_284 - Foto från 1971. Karl "Kalle" Bill och hans söner. Alf (1951-, har åkeri i Alvesta), Kennert (1952-2001). Kommentar: Kennert Bill var Rebecka Bill (1993-2008) och Michaela Bills (1995-2008) far. Bägge döttrarna omkom i en villabrand i Ljunggårdsköp, Göteryd den 31 januari 2008.

b_285 - 1972 - Anna Bill, Lotta (Anna-Lenas dotter), Anna i Sönnerå med sin son, sonhustru.

b_286 - 1972 – Elna i Hjälmaryd. Elna var en tant som Leif och Anna-Lena bodde hos när dom var små. Elna var gift med Algot, han som var krigsskadad. Se text b_008.

b_287 -

b_288 - Lasse och Lena Millborg, Anna och Oskar Bill.

b_289 - Anna Bill med sonhustrun Gunnel Bill.

b_290 - Från vänster: Erik och Anni Persson. Anna på Liljedal (kusin till Anna Bill).

b_291 -

b_292 - Anna på Liljedal (kusin till Majken) och hennes make

b_293 -

b_294 - Oskar, Axel, Rosa, Edla i Liatorp och Anna

b_295 -

b_296 - Anna, Oskar, Majken, Göte. Troligen Ryssby kyrkogård

b_297 - Husägaren Oskar Bill.

b_298 -

b_299 - Anna Svenningsson (1908-1997) och Oskar Bill (1909-1993). Anna Svenningsson var kvinnan som Oskar blev tillsammans med efter Anna Bills död 1981. Foto från 1989.

b_300 - Anna Svenningsson (1908-1997). Anna Svenningsson var kvinnan som Oskar blev tillsammans med efter Anna Bills död 1981. Foto från 1990.

b_301 -

b_302 -

b_303 -

b_304 -

b_305 -

b_306 - Anna Bill begravd april 1981 i Annelundskyrkan, Ljungby.
b.fr.v: Leif, Lotta (?), Anna-Lena, Marie, Gunnel, Lasse, Jan. f.fr.v: Niklas, Oskar.

b_307 -

b_308 -

b_309 - 1991

b_310 - 1990

b_311 - 1990

b_312 - 1990

b_313 - 1990

b_314 -

b_315 - 1990

b_316 - 1990

b_317 - 1990

b_318 - Regementets Dag maj 1981. T4 i Hässleholm. Niklas, Jan och Oskar.

b_319 -

b_320 -

b_321 -

b_322 -

b_323 -

b_324 -

b_325 -

b_326 -

b_327 - Stålgjuteriet - I Köpenhamn 1950

b_328 - Gratulationskort - Anna Bill, 40 år - 27 april 1953

b_329 -

b_330 -

b_331 -

b_332 -

b_333 -

b_334 -

b_335 -

274 - Oskar Bill, 80 år - 1989.

277 - Oskar Bill, 65 år 1974.