(G) Farfar & Farmors foton (2) - Uppdaterad "www.billweb.se" 2014-10-19

g_001 - Per Larsson (1870-1945) & Charlotte Larsson (född Billström, 1869-1948), Stora Kastberga.
Charlotte var Nils-Peter Bills syster.
Fotot från Michael Hansson, Höganäs.

g_002 - Johan Edvard "Allo" Stjernström (född Billström, 1882-1977) och Agda Emilia Stjernström (född Rosdahl, 1887-1954). "Allo" var Nils Peter Bills bror.
Fotot från Kent Stjernström (http://www.stjernström.se).

g_500 - Samuel Larsson (1841-1925). Samuel Larsson var Leif och Anna-Lenas morfars far.
Fotot från Lars Samuelsson, Eneryda.

g_501 - Sittande längst fram: Marta Andersdotter (1823-1913).
Bakre raden från vänster: Kusin Emilia (bör vara Anders Johanssons bror Salomons dotter, född 1886), kusin Gerda (bör vara Catrina och Peter Johans dotter, född 1887), faster Catrina, Catrinas man Peter Johan, faster Stina, far Anders Johansson (1847-1917), Johan (Anders son, som namngivit personerna).
Kommentar: Anders Johansson (1847-1917) var Leif och Anna-Lenas mormors far och Marta Andersdotter (1823-1913) var Leif och Anna-Lenas mormors farmor.
Fotot från Louise (och Kennert) Persson, Lagan.

g_502 - Se text foto g_501. Från vänster bakre raden: kusin Emilia, kusin Gerda, faster Catrina, Peter Johan (Catrinas man), faster Stina, far Anders Johansson (1847-1917), Johan.
Främre raden: Farmor Marta Andersdotter (1823-1913).

g_503 - Oskar och Gerda Gustavsson (Gerda var kusin till Johan).
Fotot från Louise (och Kennert) Persson, Lagan.