(M) Lottas Foton (2) 2014 - Uppdaterad "www.billweb.se" 2014-10-19

m_519 - Mamma vet ej. Kan vara Jenny Göransson (1885-1937) bakre raden längst till höger.

m_520 - Samma foto som L_145. Mamma vet ej vilka det är. Är nog Ivan Göransson (1892-1974) längst till vänster.

m_521 - Samma foto som L_144. Mamma vet ej vilka det är. Kan vara Ivan Göransson (1892-1974) till höger
om mannen med hatt i främre raden.

m_522 - Tryck text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda. Bakre raden från vänster: Ivan Göransson,
vet ej, Jenny och Axel Nilsson, Emil Göransson. Dom andra vet ej.

m_523 - Mamma vet ej vilka militärerna är. Kan vara Emil Göransson (1888-1924) näst längst till vänster.

m_524 - Jenny och Axel längst bak till höger. Emil Göransson framför dom. Ivan Göransson längst fram till höger.

m_525 - Jenny och Axel längst bak till höger. Emil Göransson framför dom. Ivan Göransson längst fram till höger.

m_526 - Samma foto som L_104. Från vänster: Judit, mamma vet ej, Jenny, Axel och farbror Ivan.

m_528 - Bröllopsfoto 1923. Edvard och Linnea Johansson. Den andre mannen är Edvards bror (mamma vet ej namnet).

m_529 - 1918. Vet ej vilka. Mannen till höger är nog Emil Göransson. Kvinnan till vänster i mittenraden kan möjligen
vara Jenny Nilsson (osäkert). Mannen med flickorna i knät kan möjligen vara Axel Nilsson (osäkert)

m_532 - 1912. Jenny och Axel Nilsson längst bak till höger om mitten.

m_533 - Vet ej. Paret längst till höger: Jenny och Axel Nilsson.

m_534 - 191?. Möjligen Emil och Axel. 2:a och 5:a från höger.

m_536 - Hamneda Torp möjligen, enligt mamma.

m_537 - Sannolikt Hamneda Torp.

m_538 - Sannolikt Hamneda Torp.

m_539 - Mamma vet ej. Troligen Emil Göransson längst fram till vänster. Till höger Jenny med Axel framför sig.

m_542 - 1916. På hölasset. Från vänster: Axel, Jenny. Den andre vet ej.

m_543 - 1913. Den som kör den förste bilen kan vara Emil. Paret i baksätet är Jenny och Axel.

m_546 - 1917. Mamma vet ej vilka det är.

m_547 - 1918. Bör väl vara Ivan Göransson näst längst till höger.

m_548 - Mamma vet ej. Jenny och Axel Nilsson i mitten.

m_549 - Mamma vet ej.

m_552 - 1918. Mamma vet ej. Möjligen Emil Göransson 3:a från höger bakre raden.

m_553 - Mamma vet ej.

m_554 a+b - 1918. Mamma vet ej vilka som är med på fotot.
Vykortets baksida: Till Fröken Jenny Göransson, Hamneda. "När jag nu från dig skilld, önskar jag dig all
lifvets lycka, med ett hoppets sinnebild har mitt kort jag velat smycka."

m_557 - Mamma vet ej. Är väl kanske Emil Göransson längst till höger.

m_558 - 1918. Mamma vet ej vilka.

m_559 - Mamma vet ej vilka männen är.

m_561 - Mamma vet ej.

m_562 - Mamma vet ej.

m_563 - Mamma vet ej. Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_564 - Vet ej.

m_566 - Samma foto som m_568. Mamma vet ej. Emil Göransson längst till vänster. Jenny och Axel Nilsson
längst till höger.

m_567 - Mamma vet ej. Kan vara Sven Johansson som cyklar längst fram med flicka. Därefter är det nog Emil och
Ivan Göransson. Längst bak på cykel kan vara Alma Johansson.

m_569 - Bonden på åkern kan mycket väl vara Axel Nilsson (1886-1965).

m_571 - 1914. Enligt mamma så är det nog det gamla huset i Bäckaryd. Personerna svåridentifierade.

m_573 - Sannolikt Emil Göransson i bakgrunden. Enligt mamma så var Emil och Ivan väldigt förtjusta i tjejer.

m_574 - Sven Johansson (1886-1955).med tvillingdöttrarna Gulla (nederst) och Margit (till höger). 1913-1914.

m_576 - Hemma hos familjen Syren (bör väl vara Elinge Norregårds soldattorp i Hamneda).
Muraren Carl Syren (1846-1929) till vänster. Två av barnen: Ida (gift Kisk) 1896-1951 (död i USA), Gustav
(1900-1978) och Carls hustru Ingrid Kristina Syren (född Isaksdotter) 1856-1933.
Paret till höger: Emil Göransson (1888-1924) och hans syster Jenny Nilsson (född Göransson) 1885-1937.

m_577 - Samma som foto L_110. Troligen Axel Nilsson på Hamneda Torp.

m_578 - Mamma vet ej. 2:a från vänster är väl Emil eller Ivan. 5:a från vänster främre raden är Jenny Nilsson.

m_579 - Mamma vet ej. Ivan Göransson längst ner till vänster. Emil Göransson 3:a från höger bakre raden.

m_581 - Kuponger. Axel Nilsson till vänster. Troligen Jenny Nilsson som serverar. Sannolikt Emil Göransson till höger.

m_582 - Axel och Jenny Nilsson.

m_586 - Kan endast säkert säga att det är Jenny Nilsson främre raden till höger. De två männen kan väl vara
Emil och Ivan. Ska jag gissa så kan den andra damen vara Margit Johansson.

m_588 - Troligen Ivan Göransson längst till vänster. Axel med lien över axeln och till vänster om honom Jenny.
Längst till höger är nog Emil Göransson.
Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_589 - Mamma vet inte vilka de två kvinnorna är. Inte kan väl kvinnan till höger vara Hanna Svensdotter (1864-1950)?
Kvinnan till vänster på bilden är nog skräddare Alfred Johanssons hustru Anna (född Lindgren 1863, döpt Hanna).

m_591 - Samma foto som L_154. Kvinnan till vänster måste väl vara Jenny Göransson (1885-1937).

m_593 - Mamma vet ej. Mannen till vänster är nog Emil Göransson.

m_594 - I bilen. Från vänster: 3:e Jenny, 4:e Axel, 5:e Emil.

m_596 - Tre kvinnor. Kvinnan i mitten är Jenny Göransson (1885-1937).

m_597 - Samma foto som L_027. Jenny och Axel Nilsson med cyklar.

m_598 - Mamma vet ej vilka som fiskar.

m_599 - Samma foto som L_089. Från vänster: Jenny (1885-1937), Axel (1886-1965), Ivan (1892-1974) och
Emil (1888-1924). Bak på väggen: Matilda och Göran.

m_601 a+b+c - I kyrkan. Troligen Ivan Göransson längst till vänster. De andra vet ej.
Baksida vykort text: "Slätthög kyrka" (?)

m_603 - Kyrka under renovering.
Baksida vykort text: "Kalkrappning av Slätthög (?) kyrka. Jag är på stegen". Ivan.

m_605 - Mamma känner inte igen dom.
Fanns nån på Lilläng (eller liknande, i Hamneda) som hade några speciella egenskaper. Kan det vara han månne?
Paret är skräddaren Alfred Johansson (1949-1918) med hustrun Anna (född Lindgren 1863). Foto taget 1917.
Länk till fotot: Bygdeband/Hamneda: http://www.bygdeband.se/?post_type=attachment&p=610185

m_606 - Mamma känner inte igen dom.
Fanns nån på Lilläng (eller liknande, i Hamneda) som hade några speciella egenskaper. Kan det vara han månne?
Paret är skräddaren Alfred Johansson (1949-1918) med hustrun Anna (född Lindgren 1863). Foto taget 1917.
Länk till fotot: Bygdeband/Hamneda: http://www.bygdeband.se/?post_type=attachment&p=610185

m_607 - Mamma vet ej. Möjligen Emil eller Ivan på hästen till vänster.

m_608 - Okänd katt.

m_609 - Lok på järnväg. Mamma vet ej. Möjligen Emil Göransson.

m_610 - Någon sorts grävmaskin. Mamma vet ej.

m_611 a+b - Mamma vet ej. Text baksida vykort: Till Herr Axel Nilsson, Bäck. "Här är vår hylla (lycka?). Hälsning från Skåne."

m_612 - Text baksida vykort: Oskarshamns elektricitet. Foto. den 2/5 1913. ?

m_613 - Fartyg på varv. Text baksida vykort: Oskarshamns torrdocka. Foto. den 2/5 1913. ? Foto under havets nivå.

m_614 - Hö. Kanske Jenny och Axel Nilsson. Ditskrivet på fotot: Ivan.

m_615 - En av Jonas Elof och Matildas söner kanske? Tryckt text: Kesses. 536 Third Avenue, New York.

m_616 - Brud. En av Jonas Elof och Matildas döttrar kanske? Eller kan det vara Jonas Elofs fru Matilda? (I så fall
ett mycket tidigt foto. De gifte sig nämligen redan 1891).
Tryck text: H.A. Jensen, Payne Ave...St.Paul.

m_617 - Jonas Elof och Matilda med litet barn. USA.

m_618 a+b - Bör väl vara Matilda (Jonas Elofs fru) till vänster.
Text baksida vykort: Fröken Jenny Göransson, Hamneda torp, Hamneda. Laholm d.21/? 1980. "Kära Jenny!
Tack för senast nu kommer jag och hälsar på er har tagit sällskap med mig. Många hälsningar till dig och Alma
hon får snart brev från mig. Skriv snart Mathilda (?).

m_621 - Foto troligen från USA. Matilda ? Eller är det en Syren?

m_622 - Foto troligen från USA. Matilda med väninna. Eller är det en Syrehn med väninna?

m_623 - Foto troligen från USA. Matilda med väninna. Eller är det en Syrehn med väninna?

m_624 - Selma Syren och Mathilda Marie Johnson (Jonas Elofs fru). Selma Syren var Kristina Isaksdotters äldsta dotter.
(Selma var alltså Isak och Gustavas dotterdotter).

m_625 - Foto troligen från USA. Matilda? Eller är det en Syren?

m_626 - Se foto L_090. Sven och Alma Johanssons barn på Hamneda Torp. Troligen 1923.
Bakre raden från vänster: Lisa (1919-1982), Adela (1921-1923), Tora (1917-1979).
Främre raden från vänster: Greger (1915-1999), Margit (1912-1985), Gulla (1912-1967), Judit (1916-1997).

m_627 - Skolfoto. Judit Svensson (6:e flickan från vänster bakre raden).

m_628 - Samma som foto L_093. Ca. 1925. Barnen från vänster: Judit, Gulla, Greger, Tora, Lisa, Harald, Margit.
Vuxna från vänster: Sven, Axel, Jenny, Ivan.

m_629 - Skolfoto. Judit Svensson (7:e flickan från vänster bakre raden).

m_633 - Mamma vet ej.

m_634 - 1916. Mamma vet ej. Svåridentifierade.

m_638 - Till vänster Axel (med fluga) med Jenny framför sig. Till höger troligen Ivan Göransson.

m_639 - Mamma vet ej. Jenny Nilsson 2:a från vänster bakre raden. Axel Nilsson bredvid stolpe.

m_642 - Bör väl vara Axel Nilsson till vänster. Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_643 - Soldater. Bör väl vara Emil Göransson till vänster.

m_644 - 1914. Soldat. Möjligt att det är Axel Nilsson (1886-1965).

m_646 - Husbygge. mamma vet ej.

m_647 - Samma som foto L_102. Från vänster: 1:a är nog skomakaren Petter Johansson (på torpet Karlsro). 2:a Sven Johansson. 7:e bakre raden Axel Nilsson med Jenny framför sig. Till höger om Axel står Emil Göransson och framför dom bägge Alma Johansson.
Barnen från vänster: Gulla, Tora, Margit, Dagmar, Judit, Greger.

m_648 - Mamma vet ej vilka kvinnorna är.

m_649 - Mamma vet ej vem som sitter på släden.

m_651 - Text: Den 24-24 Feb 1919 hos Ester Nylén. (Ester var med i mammas kör i Hamneda på 1950-talet).
Troligen Emil och Jenny som står strax ovan till vänster om kvinnan i sjömansblus.

m_652 - Emil Göransson i bakre raden längst till vänster.

m_653 - Jenny och Axel Nilsson 4:e och 5:e från vänster.

m_654 - Mamma vet ej vem kvinnan är.

m_656 - Minnessten Kronobergshed. Mamma vet ej vilka personerna är.

m_659 - Mamma vet ej vilka personerna är.

m_661 - 1918. Bör väl vara Emil Göransson 2:a från vänster i främre raden.

m_662 - Bröllop. Mamma känner ej igen någon.

m_664 - Mamma vet ej.

m_666 - Är nog Ivan Göransson 2:a från höger.

m_667 - 1918. Bröllopspar. vet ej vilka.

m_668 - Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda. Mamma vet ej.

m_669 - Fyra flickor på rad. Systrar? Mamma vet ej vilka det är.

m_671 - Text: Gashult den 2 september 1917. Bör vara Emil Göransson näst längst till vänster.

m_672 - 1917. Text: Hamneda. H.U.U.K. (ingen aning om vad bokstäverna står för).
Längst till vänster Ivan Göransson (1892-1974). Till höger om honom Emil Göransson (1888-1924).

m_673 - Emil Göransson 2:a från vänster främre raden.

m_674 - Axel Nilsson (1886-1965) 4:e från vänster bakre raden.

m_677 - Sågverk. Axel Nilsson i mitten. Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_678 - Mamma vet ej vem kvinnan är.

m_679 - Text: Minne från Orsasjön (?) den 12 augusti 1917. Emil Göransson längst till höger.

m_681 - 1918. Ivan Göransson 2:a från vänster bakre raden.

m_682 - Ivan Göransson 6:a från vänster. Till höger om honom Axel och Jenny Nilsson.

m_686 - Ivan Göransson näst längst till höger.

m_687 - Emil Göransson längst till vänster.

m_688 - Är nog Ivan Göransson till vänster och Emil Göransson till höger.

m_691 - Mamma vet ej vilka kvinnorna är.

m_692 - Mamma vet ej vilka kvinnorna är.

m_694 - Mamma vet ej vilka kvinnorna är. Tryck text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_697 - Kaserngård? Tryck text: 1914.

m_698 - Lastar vagnar. Vet ej vilka personerna är.

m_699 - Mamma vet ej vad det är för hus.

m_701 - Vy över Hamneda. Sett från Hamneda Torp.

m_702 - Från vänster: Axel Nilsson (1886-1965), vet ej, Ivan Göransson (1892-1974), Emil Göransson (1888-1924).

m_706 - Från vänster: Ivan Göransson (1892-1974), vet ej, Emil Göransson (1888-1924).

m_707 - Är nog Emil eller Ivan längst fram i mitten.

m_708 - Jenny och Axel Nilsson med hund och katt. Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_709 - Potatisskalare. Är nog Emil Göransson med sin syster Jenny Nilsson.
Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_711 - 23 maj 1919. Från vänster: Vet ej, vet ej, farbror Edvard (Edvard på Vilan, 1897-1978), Ivan Göransson
(1892-1974), vet ej, Emil Göransson (1888-1924).
Tryckt text: Ivan Göransson, Amatörfotograf, Hamneda.

m_713 - Jenny Nilsson (1885-1937) med pumpor. Samma foto som L_114.

m_714 - Text: Gashult den 2 sept år 1917. Emil Göransson till vänster bakre raden. Dom andra vet ej.

m_716 - Gifta paret Jenny och Axel Nilsson.

m_717 - Jenny och Axel Nilsson och troligen Emil Göransson till höger.

m_718 - Kan vara Alma Johansson 2:a från vänster. Kanske Emil Göransson 4:a från vänster. Jenny och Axel Nilsson
i mitten bakom flaskan. Möjligen Sven Johansson längst till höger.

m_719 - Fina damer i hatt. Bör vara Alma Johansson till vänster bakre raden. Till höger om henne Jenny Nilsson.

m_721 - Två småttingar på pottor.

m_722 - Sjömän. Troligen Ivan Göransson till höger.

m_723 - Fyra foton. Sjömän. Kustartelleriet.

m_726 - 1915. Mamma vet ej vilka personerna är.

m_728 - 1913. Bör vara Emil Göransson till vänster.

m_729 - Mamma vet ej.

m_732 - 1913. Mamma vet ej vilka personerna är.

m_733 - Slutet av 1920-talet. 3:e och 4:e från vänster: Linnéa (1901-1976) och Edvard Johansson (1897-1978) med
dottern Anna-Lisa (1924.) framför sig.
Hanna Svensdotter (1864-1950) längst ner till höger med Linnéa och Edvards son Erik (1923-).
I mitten längst bak står Axel och Jenny Nilsson.

m_734 - Invigning av minnessten i Bäckaryd, Hamneda 1946.
Till vänster om stenen ser vi bl.a. Margit, Bernt, Jörgen, Sven. Ovan stenen Axel.