Numreringssystem

Med släktforskningen ökar snabbt antalet förfäder och släktingar i databasen. För att hålla reda på dessa människor så måste man använda sig av något sorts numreringssystem.

Det finns flera olika system:
- Kekule von Stradonitz system
- Hagers system
- Rollers system
- Engströms system

Jag har valt att numrera mina förfäder med "Kekule von Stradonitz system".

Jag själv anges som "proband", d.v.s numreringen utgår från mig (nr.1)

Min far är nr.2, min mor nr.3, farfar nr.4, farmor nr.5, morfar nr.6, mormor nr.7, ff far nr.8 o.s.v.

Ex. Min farfars farfar är 2-4-8-16. Alltså nr.16.

Så, teoretiskt sett, skulle man t.o.m. 8:e generationen ha 510 namngivna förfäder i sin databas. Man skulle då tidsmässigt befinna sig någonstans (i mitt fall) i slutet av 1600 eller i början av 1700-talet. Längre bak i tiden är svårt då Kyrkoböckerna, som är den främsta källan vi har inom släktforskningen, först upprättades i slutet av 1600 eller i början av 1700-talet.

Självklart så vill man ju också ta reda på förfädernas syskon. Låt säga att ett par fick fem barn.
T.o.m generation 8 har vi 255 par. Detta ger med alla förfäder och deras barn en databas innefattande 1275 personer.


Länsbokstäver

 • AB = Stockholms län
 • AC = Västerbottens län
 • BD = Norrbottens län
 • C = Uppsala län
 • D = Södermanlands län
 • E = Östergötlands län
 • F = Jönköpings län
 • G = Kronobergs län
 • H = Kalmar län
 • I = Gotlands län
 • K = Blekinge län
 • L = Kristianstad län (avskaffad)
 • M = Skåne län
 • N = Hallands län
 • O = Västra Götalands län
 • P = Älvsborgs län (avskaffad)
 • R = Skaraborgs län (avskaffad)
 • S = Värmlands län
 • T = Örebro län
 • U = Västmanlands län
 • W = Dalarnas län
 • X = Gävleborgs län
 • Y = Västernorrlands län
 • Z = Jämtlands län


Soldater

approberad = godkänd
absens = frånvarande

Inskrivningsnumret 1886 - 1901:
Enligt värnpliktslagen 1885 erhöll varje beväring ett tredelat nummer, det sk. inskrivningnumret. Numret bestod av löpnummer, kompaniområde och årtal och skrevs på följande sätt: LLL KKK/ÅÅ, exempelvis 102 153/92.